Ook dit jaar wist het publiek in grote getale de markt in Beek te vinden, om zich te amuseren met sport, spel en muziek.

De jeugdrommelmarkt was zeker gezien het lekkere zonnetje druk bezet en werd goed bezocht, zodat door de jeugd goede “zaken“ werden gedaan. Ook voor .. ouderen was er van alles te beleven, waaronder bijvoorbeeld het boomzagen. Van een boomstam moest een plakje van 125 gram worden afgezaagd. Degene die het dichts in de buurt kwam was Joshua Dohmen. Hij won daarmee een waardecheque van Beek Bloeit ter waarde van € 50,-.

Voor het avondprogramma bezochten vele bezoekers (ca.1500) de markt om te genieten van de shows van de 6 korpsen die demonstreerden waar amateur muziekgezelschappen toe in staat zijn. De combinatie van muziek en beweging samengevat in het woord “SHOW” wist de aanwezigen zeker te boeien. En bewegen deed het!! Onze eigen Drumfanfare en Majorettekorps Irene/Lucia, liet een prima show op fantastische muziek zien. Kortom een groep musici waar wij Beekenaren enorm trots op kunnen zijn!!!

Zaterdag 7 mei werd door de voorzitter Leonard Ponsen en secretaris Math Paumen in het bijzijn van Bertie Gelissen van Gelissen Tweewielers, de oranje QueensParade Beek fiets overhandigd aan mevrouw Diny Houben uit Stein. Zij had namelijk met haar entreelot geel 599 de fiets gewonnen, die tijdens de QueensParade Beek 2011 onder de bezoekers verloot werd. Wij, de leden van de organisatie, kunnen weer terugblikken op een geslaagde QueensParade Beek die mede mogelijk wordt gemaakt door de bereidwillige medewerking van vrijwilligers en sponsoren.

Hen danken wij hartelijk voor hun bijdrage aan een mooi Koninginnedag evenement!

In de zeventiger jaren vond jaarlijks met Koninginnedag een Taptoe plaats.

Door een initiatief van een aantal enthousiaste muzikanten uit het Beekse is in 2003 het idee geboren tijdens Koninginnedag een parade en show in het centrum van Beek te organiseren.
Al snel werd een naam bedacht voor het evenement: QueensParade Beek.

>Het idee achter QP Beek was dat de organisatoren de oude Taptoe, die in de zeventiger jaren op Koninginnedag in Beek werd gehouden met medewerking van de Beekse muziekverenigingen, nieuw leven wilden inblazen.

Er werden sponsoren en donateurs bereidt gevonden om te helpen en zo startte in 2005 de eerste editie van QueensParade Beek.
Het was gelijk een succes en mede ook door het prachtige weer waren er ongekend veel toeschouwers, die hun uiterste best deden om de deelnemende muziekverenigingen en dansgroepen aan te moedigen met hun applaus.

Vanaf het begin werd het Oranjecomité Beek bereid gevonden om hun organisatie talent beschikbaar te stellen aan de stichting QueensParade Beek en zo ontstond een intensieve samenwerking die intussen leidde tot het structureel ondersteunen van elkaars activiteiten. QueensParade Beek is er voor iedereen en heeft als doel een leuk feest te organiseren voor de gemeente Beek en omstreken, in het kader van Koninginnedag. Omdat het feest voor iedereen is, wordt er geen entree gevraagd.